Miami

Nezávazně nás kontaktujte

Miami

Zastavěná plocha objektu:  149.96 m2
Obestavěný prostor: 106.27 m3
Užitná plocha: 210.06 m2
Počet funkčních jednotek: 1 bytová jednotka 4+KK
Počet podlaží: 2 NP

Instalovaný příkon:  kW
Soudobý příkon:  kw
Hlavní jistič: 
Měření el. energie: 

Konstrukční a materiálové řešení        

Rodinný dům je navržen v montované technologii. Obvodové stěny jsou tvořeny nosnou ocelovou konstrukcí opláštěnou z vnější strany PUR panely, z vnitřní strany SDK konstrukcí, příčky jsou navrženy ze sádrokartonovou. Zastropení je řešeno SDK podhledem zavěšeným na nosnou ocelovou konstrukci stropu a sřechy.

Nosná ocelová konstrukce sřechy je uložena na ocelové sloupy. Sřešní krytina je tvořena střešními izolačními panely.

Objekt bude založen na základové železobetonové desce, nosné sloupy sřechy budou založeny na patkách.

Vnější zpevněné plochy v okolí domu včetně terasy a parkovacího stání budou vydlážděny betonovou dlažbou.

Vytápění a ohřev TUV

Stavba bude vytápěna elektrickými přímotopy a elektrickým podlahovými topnými kabely. Pro ohřev TUV je navržen elektrický zásobníkový ohřívač.

/

+420 720 959 497
+420 777 613 733
+420 774 694 613

Ⓒ WQR a.s., Kpt. Jaroše 3328 / 20, 690 02 Břeclav